fbpx
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

איסוף נתונים
מובנה

מודול ABC כולל כלי דיגיטלי לאיסוף נתונים המותאם לטאבלט וטלפון נייד. כפתורים גדולים אשר הוגדרו מראש בזמן יצרת התצפית מאפשרים הקלדת נתונים נוחה ומהירה עם אפשרות הוספת הערות בהתאם לצורך.
שיטה זו מאפשרת רישום מהיר של מספר תצפיות בו זמנית.

מיפוי התנהגויות בשיטת ABC

מודול ABC הוא יישום לביצוע תצפית אחר התנהגויות של הילד המאפשר למפות התנהגויות לא רצויות ואת המניעים שלהן בשיטת ABC.
המודל מקנה יכולת יצירה של תצפית בהתאמה אישית מלאה, לצורך נוחות השימוש קיימת מטריצת אפשרויות ברירת מחדל אשר כוללת פרמטרים נפוצים ומאפשרת יצירת תצפית חדשה בדקות ספורות.

שימוש במודול
ABC

כלי מותאם לביצוע תצפית אחר ילדים בגן, בבית הספר ובזמן פעילות קבוצתית/פרטנית. בנוסף קיימת אפשרות לתת גישה להורים אשר יכולים להמשיך לתעד מקרים שונים בבית.
המערכת מבצעת חישוב אוטומטי של הסתברות מותנית ומציגה את התוצאות בצורה גרפית אשר מאפשרת ניתוח נתונים וקבלת החלטות להמשך הטיפול.

ובנוסף

טיימר למדידת משך זמן אירוע ותצפית 0
בניית תוכנית התערבות 0
הצגה של רמת התגובה 0

מיפוי התנהגויות בשיטת ABC

מודול ABC הוא יישום לביצוע תצפית אחר התנהגויות של הילד המאפשר למפות התנהגויות לא רצויות ואת המניעים שלהן בשיטת ABC.
המודל מקנה יכולת יצירה של תצפית בהתאמה אישית מלאה, לצורך נוחות השימוש קיימת מטריצת אפשרויות ברירת מחדל אשר כוללת פרמטרים נפוצים ומאפשרת יצירת תצפית חדשה בדקות ספורות.

איסוף נתונים
מובנה

מודול ABC כולל כלי דיגיטלי לאיסוף נתונים המותאם לטאבלט וטלפון נייד. כפתורים גדולים אשר הוגדרו מראש בזמן יצרת התצפית מאפשרים הקלדת נתונים נוחה ומהירה עם אפשרות הוספת הערות בהתאם לצורך.
שיטה זו מאפשרת רישום מהיר של מספר תצפיות בו זמנית.

שימוש במודול
ABC

כלי מותאם לביצוע תצפית אחר ילדים בגן, בבית הספר ובזמן פעילות קבוצתית/פרטנית. בנוסף קיימת אפשרות לתת גישה להורים אשר יכולים להמשיך לתעד מקרים שונים בבית.
המערכת מבצעת חישוב אוטומטי של הסתברות מותנית ומציגה את התוצאות בצורה גרפית אשר מאפשרת ניתוח נתונים וקבלת החלטות להמשך הטיפול.