fbpx
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

מאגר מסמכים
מוגדרים

היישום מאפשר ניהול ושיתוף מסמכים מוגדרים מראש לצרכי הרשמה לארגונים מטפלים בצורה מאובטחת ונגישה.

מאגר מסמכים

מקום אחסון מאובטח לשמירה ושיתוף מסמכים בין אנשי צוות ומשפחה, אפשר לצרף מגוון של מסמכים בהתאם לחבילה הנרכשת. ניהול הרשאות צפיה והורדה מובנה מאפשר שליטה ובקרה מלאה.

שימוש במאגר
מסמכים

אחסון קבצים מאובטח מאפשר למשתמשים לשמור ולשתף מסמכים חשובים מבלי לדאוג לאבד אותם או לאפשר גישה לא רצויה אליהם.

ובנוסף

שיתוף קבצים מאובטח 0
נגישות 0
שיתוף קבצים למורשים בלבד 0

מאגר טפסים ותוכניות טיפול מובנים

מערכת BPAUS כוללת מאגר תוכניות המומלצות על ידי המומחים שלנו.
בלחיצת כפתור אפשר לשייך תוכנית למספר ילדים, להעביר מילד לילד וכמובן עם יכולת עריכה בהתאם לצורך.
בנוסף אנחנו מציעים מאגר טפסים דיגיטליים לבחירה אשר יעזור לכם לתעד ולעקוב אחר ההתקדמות של המטופלים שלכם.

מאגר תוכניות
אישי

היישום מאפשר לכם יצרת מאגר תוכניות אישי אתו תוכלו להפעיל את התוכניות הכי נפוצות בשימוש לכל ילד חדש בלחיצת כפתור. זהו מאגר של תבניות שאתם הכי סומכים אליו מניסיונכם האישי עם יכולות עריכה והתאמה מובנים.

שימוש במאגר
תוכניות

מאגר עם תוכניות אשר הוכיחו את עצמן בשטח ועברו בדיקה של מומחים המובילים בתחום מהווה בסיס מצויין למטפלים בתחילת דרכם ואלה אשר נמצאים בזמן הלימודים באקדמיה.