fbpx
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

התאמת מערכת
לצרכי ארגון

מערכת מאפשרת סביבת עבודה מותאמת אישית תוך מתן יישומים ייעודיים למומחים מתחומים שונים ויכולת עבודה במסגרות שונות עם משתמש בודד.
פיתחנו יישום ניהול ייחודי המאפשר לכם להתאים את סביבת עבודה על ידי הפעלה/כיבוי של מודולים רלוונטיים/לא רלוונטיים עבורכם בזמן עבודה במסגרות שונות.

ניהול מסגרות - ניהול אנשי צוות

מערכת BPAUS מותאמת לעבודה במסגרות של ארגונים גדולים, בינוניים וצוותים עובדים במתכונת ביתית.
פיתחנו מערך יישומים אשר יסייע לכם לנהל צוותים מרובי מטפלים תוך שמירה על חוויית משתמש הגבוהה ביותר.
פלטפורמה מאפשרת ניהול צוותים טיפוליים בגדלים שונים, הגדרת הרשאות גישה בהתאם לדרישות ארגון או צוות ואפילו צירוף הורים לצורך שיתוף בתהליך התקדמות הטיפול של הילד.

שימוש במערכת
BPAUS

פלטפורמה המאפשרת לנהל תכנית טיפולית במסגרת ארגון ופרטי.

ובנוסף

מערכת גמישה, הניתנת להתאמה אישית 0
עבודה במסגרות שונות 0
איזור אישי לשמירת תכנים 0

ניהול מסגרות - ניהול אנשי צוות

מערכת BPAUS מותאמת לעבודה במסגרות של ארגונים גדולים, בינוניים וצוותים עובדים במתכונת ביתית.
פיתחנו מערך יישומים אשר יסייע לכם לנהל צוותים מרובי מטפלים תוך שמירה על חוויית משתמש הגבוהה ביותר.
פלטפורמה מאפשרת ניהול צוותים טיפוליים בגדלים שונים, הגדרת הרשאות גישה בהתאם לדרישות ארגון או צוות ואפילו צירוף הורים לצורך שיתוף בתהליך התקדמות הטיפול של הילד.

התאמת מערכת
לצרכי ארגון

מערכת מאפשרת סביבת עבודה מותאמת אישית תוך מתן יישומים ייעודיים למומחים מתחומים שונים ויכולת עבודה במסגרות שונות עם משתמש בודד.
פיתחנו יישום ניהול ייחודי המאפשר לכם להתאים את סביבת עבודה על ידי הפעלה/כיבוי של מודולים רלוונטיים/לא רלוונטיים עבורכם בזמן עבודה במסגרות שונות.

שימוש במערכת
BPAUS

פלטפורמה המאפשרת לנהל תכנית טיפולית במסגרת ארגון ופרטי.