fbpx
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

איסוף נתונים
מובנה

מודול DTT כולל כלי דיגיטלי לאיסוף נתונים המותאם לטאבלט וטלפון נייד. כפתורים גדולים אשר הוגדרו בזמן יצירת תכנית מאפשרים הקלדת נתונים נוחה ומהירה עם אפשרות של הוספת הערות לכל מיומנות.
שיטה זו מאפשרת ביצוע איסוף נתונים מבלי לאבד קשר עין עם הילד.

תוכניות בשיטת DTT

Discrete Trial Training) DTT)
מודול DTT הוא יישום המאפשר יצירה, ניהול וביצוע תוכנית בשיטת DTT.
DTT היא טכניקה ללימוד מיומנויות הנחוצים בחיי יום יום של ילדים על הספקטרום האוטיסטי בה מפרקים כל מיומנות לגורמים, ומלמדים את הילד כל רכיב בנפרד.
מנגנונים של איסוף נתונים מובנה ודוחות אוטומטיים מאפשרים לצוות המקצועי לבצע מעקב אחר התקדמות הילד ולדייק תוכנית המשך בזמן אמת.

שימוש במודול
DTT

DTT היא שיטה אשר מתאימה לילדים קטנים, ולילדים בוגרים יותר בתפקוד נמוך, היא יעילה מאוד בלימוד מיומנויות ומטלות קטנות ופשוטות, שניתן לפרקן למרכיבים.
מודול DTT מקנה את כל הכלים הנדרשים לעבודה בטכניקה הזאת.

ובנוסף

איסוף נתונים מובנה 0
חישוב אחוזי הצלחה אוטומטי 0
צ'קליסט אוטומטי 0

תוכניות בשיטת DTT

Discrete Trial Training) DTT)
מודול DTT הוא יישום המאפשר יצירה, ניהול וביצוע תוכנית בשיטת DTT.
DTT היא טכניקה ללימוד מיומנויות הנחוצים בחיי יום יום של ילדים על הספקטרום האוטיסטי בה מפרקים כל מיומנות לגורמים, ומלמדים את הילד כל רכיב בנפרד.
מנגנונים של איסוף נתונים מובנה ודוחות אוטומטיים מאפשרים לצוות המקצועי לבצע מעקב אחר התקדמות הילד ולדייק תוכנית המשך בזמן אמת.

איסוף נתונים
מובנה

מודול DTT כולל כלי דיגיטלי לאיסוף נתונים המותאם לטאבלט וטלפון נייד. כפתורים גדולים אשר הוגדרו בזמן יצירת תכנית מאפשרים הקלדת נתונים נוחה ומהירה עם אפשרות של הוספת הערות לכל מיומנות.
שיטה זו מאפשרת ביצוע איסוף נתונים מבלי לאבד קשר עין עם הילד.

שימוש במודול
DTT

DTT היא שיטה אשר מתאימה לילדים קטנים, ולילדים בוגרים יותר בתפקוד נמוך, היא יעילה מאוד בלימוד מיומנויות ומטלות קטנות ופשוטות, שניתן לפרקן למרכיבים.
מודול DTT מקנה את כל הכלים הנדרשים לעבודה בטכניקה הזאת.