fbpx
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

מאגר תוכניות
אישי

היישום מאפשר לכם יצרת מאגר תוכניות אישי אתו תוכלו להפעיל את התוכניות הכי נפוצות בשימוש לכל ילד חדש בלחיצת כפתור. זהו מאגר של תבניות שאתם הכי סומכים אליו מניסיונכם האישי עם יכולות עריכה והתאמה מובנים.

מאגר טפסים ותוכניות טיפול מובנים

מערכת BPAUS כוללת מאגר תוכניות המומלצות על ידי המומחים שלנו.
בלחיצת כפתור אפשר לשייך תוכנית למספר ילדים, להעביר מילד לילד וכמובן עם יכולת עריכה בהתאם לצורך.
בנוסף אנחנו מציעים מאגר טפסים דיגיטליים לבחירה אשר יעזור לכם לתעד ולעקוב אחר ההתקדמות של המטופלים שלכם.

שימוש במאגר
תוכניות

מאגר עם תוכניות אשר הוכיחו את עצמן בשטח ועברו בדיקה של מומחים המובילים בתחום מהווה בסיס מצויין למטפלים בתחילת דרכם ואלה אשר נמצאים בזמן הלימודים באקדמיה.

ובנוסף

שיתוף ידע 0
מאגר מתעדכן 0
בסיס טוב למתחילים 0

מאגר טפסים ותוכניות טיפול מובנים

מערכת BPAUS כוללת מאגר תוכניות המומלצות על ידי המומחים שלנו.
בלחיצת כפתור אפשר לשייך תוכנית למספר ילדים, להעביר מילד לילד וכמובן עם יכולת עריכה בהתאם לצורך.
בנוסף אנחנו מציעים מאגר טפסים דיגיטליים לבחירה אשר יעזור לכם לתעד ולעקוב אחר ההתקדמות של המטופלים שלכם.

מאגר תוכניות
אישי

היישום מאפשר לכם יצרת מאגר תוכניות אישי אתו תוכלו להפעיל את התוכניות הכי נפוצות בשימוש לכל ילד חדש בלחיצת כפתור. זהו מאגר של תבניות שאתם הכי סומכים אליו מניסיונכם האישי עם יכולות עריכה והתאמה מובנים.

שימוש במאגר
תוכניות

מאגר עם תוכניות אשר הוכיחו את עצמן בשטח ועברו בדיקה של מומחים המובילים בתחום מהווה בסיס מצויין למטפלים בתחילת דרכם ואלה אשר נמצאים בזמן הלימודים באקדמיה.